NIHON KOSHUNA MKS-050B04C-OSC-V, 2.45GHZ

$5,000.00

Nihon Koshuha Generator

Model: MKS-050B04C-OSC-V

Case: MKS-050B04-Case-V

3Z87-001322-V1

Freq: 2.45 GHz

Rated power: 5Kw

Input: 200-2058V 50/60Hz 0.4KVA

Used