KYOSAN ELECTRIC MFG 2L39-000021-12 RF GENERATOR 1800V 4A 50/60HZ 200-220V

$4,000.00

Kyosan Electric MFG RF Generator

P/N: 2L39-000021-12  - 1800V 4A

 Input: 50/60HZ 

Input: 200-220V

Used