FUJIKIN VALVE DIAPHRAGM W/OMRON PROXIMITY SWITCH, FPR-71RS1-9.52-2-PA-BR, NEW

$750.00

Fujikin Valve Diaphragm 

Model: FPR-71RS1-9.52-2-PA-BR

Omron Switch: E2E-X2D1-N

New